Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. HULPMIDDELEN VOOR GROEPLESSEN.

Bij het rekenen gebruiken wij de „rekentoe8 t e 1".

Dit is een kastje met een tiental schijven van 24 cm. diameter die op een horizontale as draaien kunnen. Deze schijven hebben we van triplex gemaakt. Op de diktekant is een strookje zink van 2Yl cm. gespijkerd waaromheen papier geplakt is.

Op deze strook staan nu de cijfers 1—9 onder elkaar en verder 0 2 -\ X : = en een blanco ruimte.

In de voorkant van het kastje is een horizontale spleet, waarachter we dus de schijven vertikaal naast elkaar zien 8taan.

Wij kunnen nu door deze schijven te draaien zoowel groote getallen als allerlei sommetjes vormen. Men zal zeggen: „maar ik kan het toch even goed op het bord schrijven," en dat is ook zoo, maar een toestel als deze (en we zullen hieronder twee dergelijke toestellen voor taal en voor muziek beschrijven) heeft twee groote voordeden : I °. is het bewegende aantrekkelijk voor kinderen en 2°. zijn in de toestel alle mogelijkheden besloten, zoodat de kinderen weten, dat als zij de toestel „kennen" zij ook alles gehad hebben wat er bij zoo'n vakdeel kan voorkomen: Alweer dus het concrete en het beperkte, dat wij, ter wille van de kinderen, steeds zoeken.

Twee groepleermiddelen die het spel-instinct gebruiken zijn het „buurmanspel" en het „sommenspel". Het buurmanspel bestaat uit een aantal kaarten,