Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk gezongen". En dat niet alleen, maar elk gedeelte van zoo'n zin kan door een handbeweging veranderd worden in een andere uitdrukking die er voor gesubstitueerd kan worden. Bijvoorbeeld: inplaats van „gisteren" kunnen we zetten „eergisteren", of „3 dagen geleden" of „verleden Zondag". Ook (door het plaatje naar rechts te schuiven, en daardoor achter de opening voor het „toekomende" te plaatsen) kunnen we de overeenkomstige uitdrukkingen „overmorgen", „over drie dagen" of „a.s. Zondag" maken.

Op dezelfde wijze kan het getal, de „tijd van het werkwoord", de plaatsbepaling gewijzigd worden.

En wat belangrijk is: als we met een groepje bezig zijn, veranderen we steeds slechts één ding in zoo'n zin, zoodat het kind, als het oplet 710 van de zin al weet. Hij concentreert zijn aandacht dan op datgene, wat verandert (het dynamische trekt toch altijd) en zou wellicht denken — als hij er over dacht — dat hij nu datgene waarover hij bewust denkt, leert. In werkelijkheid is het echter geloof ik juist niet zoo. Want ons onbewust assimileer en van de taal (en vele andere dingen!) heeft veel meer en veel dieper invretende invloed dan het met ons bewustzijn verkregene. Wanneer nu het kind zich met zijn bewustzijn concentreert op het ééne element dat verandert, herhaalt hij „onbewust" en mechanisch 710 van de ~in (natuurlijk zonder fout) en dat wordt zijn eigendom.

Aldus mobiuseeren wij door deze werkwijze het onderbewuste bij het leeren van de taal.

Hier laat ik de voornaamste symbolen en teekens volgen die wij gebruiken bij de taaitoestellen f

Handeling: groote en ronde opening voor het plaatje. Zelfstandigheids- en hoedanigheidsuitdrukkingen: kleinere en vierkante opening er voor.