Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook wordt door de toestellen verband gelegd tusschen de talen onderling, doordat er een gemeenschappelijk aanknoopingspunt is. Het zou te ver voeren als ik hier wilde uiteenzetten hoe practisch de toestellen zijn, om te doen zien wat het verband is bijvoorbeeld tusschen de Fransche „imparfait" en de verleden tijd van de „progressive form" van het Engelsch en dergelijke zaken meer.

Genoeg is hoop ik gezegd, om een indruk te geven van doel en werkwijze van dit leermiddel.

Het lijkt mij altijd, dat de taaltoestellen vooral ook praktisch zouden zijn voor meertalige landen, waar twee en soms meer talen als gelijkwaardig aan de kinderen onderwezen moeten worden; en ook voor het doofstommenonderwijs.

Voor het muziek onderwijs hebben wij ook enkele hulpmiddelen, die voor groepsgebruik geschikt zijn. Vooreerst de ,,m uziektoeste 1", die voor de muziek doet wat de rekentoestel doet voor het rekenen en de taaitoestel voor taal en talen. (Zie afb. p. 208).

De afbeelding er van is niet heelemaal duidelijk, doordat de foto niet bij een goede verlichting genomen werd, maar toch zal ik aan de hand er van wel kunnen duidelijk maken, hoe de toestel is ingericht:

Door middel van zwarte koordjes van een paar mm. dik zijn twee notenbalken gemaakt (de bovenbalk en de onderbalk). Op het witgeschilderde blad triplex waartegen-aan de koorden gespannen zijn, is tusschen de beide balken de „hulplijn" voor c' als een doorgetrokken roode lijn aangegeven. Nu ziet men op de afbeelding dat in het triplex een groot aantal vertikale spleten zijn uitgezaagd (een van onze jongens deed dit met de figuurzaag). Achter deze gaten bewegen zich cilindertjes van 6,5 cm.