Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte en 3 cm. diameter, die op stokken bevestigd zijn. Deze stokken schuiven boven en onder door gaten in de horizontale sluitplanken van de toestel. Wij hebben deze stokken door een reep leer1) laten schuiven, om te maken dat zij in elke stand blijven staan en niet door hun eigen gewicht omlaagvallen.

Nu zal het duidelijk zijn, dat ik door de stok op en neer te trekken en hem tevens te draaien, telkens een andere kant van het cilindertje (dat breeder is dan de spleten) kan laten zien. Helaas is er op de afbeelding door de verkeerde verlichting een sterke schaduwwerking in de spleten, zoodat niet duidelijk te zien is, wat op deze wijze bereikt kan worden. Ik zal het daarom beschrijven, van links naar rechts: Eerst komen 7 stokken (zonder cilindertjes) waarop door ze te draaien — zij kunnen niet op en neer bewogen worden — een kruis of wel een mol getoond kan worden op de gebruikelijke hoogte van beide balken. Daarna volgen 2 korte stokken met cilinders, die ons in staat stellen de maat verdeeling aan te geven (4 kwarts-, 3 kwarts-, zes achtste maat enz.). Vervolgens komen 10 stellen van 4 stokken. Van deze vier zijn de Ie en de 3e niet, de 2e en 4e wel van een cilindertje voorzien. Op de eerste, die niet op en neer kunnen bewegen en bijna niet boven de dekplank uitsteken, staan de rust-teekens geschilderd (heele, halve, kwart, achtste, zestiende). Met de derde kan een heele, halve, kwart, achtste of zestiendenoot gemaakt worden. De vierde stelt ons in staat een punt of wel twee punten achter de noot te plaatsen. En de tweede maakt het mogelijk een kruis, een mol, een dubbel-kruis of een dubbel-mol voor de

*) Deze constructie voldoet echter niet geheel, daar door het krimpen van het hout enkele gaten te vrijd geworden zyn.