Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen worden er besproken of verteld. We leeren elkaar goed kennen, en vaak ook hooren we interessante dingen op allerlei terrein, zoodat er ongemerkt ook een sterk ontwikkelende invloed van dit half uurtje uitgaat.

Na de maaltijd is er een half uur rust. Ik verdedig deze „Siësta" altijd met hand en tand. De kinderen protesteerden wel eens als het mooi weer was en zij liever dadelijk wilden gaan spelen, maar in zoo iets ben ik als oudere dan van af het begin „verstandig voor hen" geweest, door hun te vragen om dan maar „voor mijn pleizier" er voor te zorgen, dat er in ieder geval een half uur zou zijn waarin ons voedsel verteren kon en wij nieuwe kracht konden verzamelen voor het werk van de middag. Want op dit gebied geloof ik niet, dat wij verwachten kunnen, dat een groep kinderen van allerlei leeftijden door elkaar, gezamenlijk de verstandige weg zullen vinden: zij merken niet gauw van zichzelf als zij moe worden, en men zal begrijpen dat het leven in de Werkplaats wèl vermoeiend is: inderdaad, vermoeienis is wellicht een van de grootste vijanden waarmee wij te kampen hebben 1

Het siësta-halfuur wordt gebruikt om mooie boeken, soms tooneelspelen of gedichten voor te lezen, soms aan alle werkers of bijna allen tegelijk, soms in grootere of kleinere groepen. Ook wordt er dan dikwijls geschaakt, vaak vele partijen tegelijk, onder leiding van een van de medewerkers. Zoo nu en dan wordt er wat muziek gemaakt, iyïii

Een enkele keer als het weer zoo slecht is, dat we beslist niet naar het veld kunnen voor ons half uur spel, blijven we allen binnen gezellig bij elkaar. Dan vragen ze me wel eens een „verhaal te vertellen bij de piano" of wel ze vragen me „uit te beelden". Dit laatste vinden ze altijd erg leuk, en soms, als we in de stemming zijn, gaat