Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpt tot rust te komen en hun innerlijke spanningen te verliezen. Het is vaak verwonderlijk te zien, hoe snel het gelukkige, dwanglooze en eenvoudige werkleven ) in de Werkplaats kinderen doet opleven; het doet soms denken aan een uitgedroogde plant die water en goede verzorging krijgt en in enkele dagen opfleurt.

's Middags van 2 tot 4 zijn er drie lesperioden van 40 minuten, ook dan heeft niet iedereen de heele tijd les, maar er worden toch meestal verscheidene, dikwijls 6 of 7, lessen tegelijk gegeven, zoodat het wel te begrijpen is, dat 's middags het individueele werk meer uitzondering dan regel is.

Terwijl de ochtenden rustig zijn door de fluisterstilte van het individueele werk, is het 's middags reeds daarom rustig, omdat een derde deel van de werkers dan naar Groenekan is om daar op bet land te werken. De overblijvende 30 kunnen dan natuurlijk volop onderwijs, hulp en voorlichting krijgen in de verschillende vakken.

Om 4 uur klinkt het sein voor „opruimen". Het geheele gebouw en het terrein er om heen wordt dan netjes gemaakt en allen komen nog even voor het boven reeds beschreven „dagslot" bij elkaar vóór zij naar huis gaan.

Dit is zoo de gewone dagelijksche routine. Maar er zijn natuurlijk afwijkingen hiervan. Vooreerst zijn er zoo nu en dan de onverwachte onderbrekingen: Een buiten-

x) Zelf leerde ik voor het eerst de sfeer van een goede werkplaats kennen ongeveer 12 jaar geleden, toen ik eenige tijd als timmerman met een groep arbeiders werkte en eerst „in de timmerwinkel stond". De kameraadschap van het „samen aan de bank staan" en van het zelfstandig doorwerken met elkaar, daar ervaren, hebben op rmj een diepe en blijvende indruk achtergelaten, en er mede toe bijgedragen, dat ik de naam „Werkplaats" koos, omdat dit woord voor rrnj zoo'n rijke klank gekregen had.