Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagogische waarde heeft, wanneer ieder enkeling ervaart, dat hij het geheel kan helpen opbouwen öf wel bederven kan. Vandaar dat wij in dit eene: het orkest, allen samen werken. Over die orkestrepetities zou heel wat te vertellen zijn, maar ik heb hiervoor geen plaatsruimte. Hetzelfde geldt voor de zeer vele speciale gebeurtenissen die het leven in de Werkplaats juist zoo heerlijk maken, maar waarover ik hier niet mag uitweiden. Het zou o, zoo verleidelijk zijn uitvoerig te gaan berichten over al die bizondere dingen, maar ik zal niet meer kunnen en mogen doen, dan ze hier te noemen en mee te deelen, dat gedetailleerde beschrijvingen ervan te vinden zijn in de afleveringen van ,,de Bij", en in de dagboeken, waarin de wederwaardigheden van de Werkplaats in kleuren en geuren, en vaak ook geïllustreerd en met kiekjes opgeluisterd beschreven staan.

Daar zal men vinden de beschrijvingen van excursies, zooals die bijna iedere maand ondernomen worden naar musea, fabrieken en andere bezienswaardigheden1), van vele lichtbeeldenvoordrachten en voorstellingen van schoolfilms. Daar ook zijn bewaard de programma's van de uitvoeringen waar muzieknummers (soli, kamermu-

*) Zoo bezochten wij de laatste jaren: het Stedelijk Museum in Amsterdam, de tentoonstelling van antieke natuurkundige instrumenten in het Natuurkundig Laboratorium te Utrecht, een kleine bakkerij, een pottenbakkerij, het Centraal Museum in . Utrecht, een groote drukkerij, het Schriftmuseum, een groote broodfabriek, het Spoorwegmuseum, de bijenmarkt in Amersfoort, het Meteorologisch Instituut, het Blinden Instituut in Huis ter Heide (waar wü later met ons orkest nog eens gingen spelen), het atelier van een etser, de Gerofabriek in Zeist, het Museum van Staatsboschbeheer, het Geologisch Instituut, een Jeugdconcert van het U. S. O. met voorafgaande bespreking.