Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals ^Examendroom" met zijn „atomendans" en „Het winterfeest van de familie Van de Zon" met zijn „planetendans." In het eerste werden scheikundige formules, in het tweede de verschillende planeten met hun manen gesymboliseerd.

In de Werkplaats worden de verjaardagen van de kinderen niet als aanleiding tot algemeene festiviteit gebruikt. In vele scholen wordt dit wel gedaan. Dan wordt er vaak door de jubilaris „getracteerd" en hij is zoo'n dag in het middelpunt der belangstelling. Het laatste nu kan wel in bepaalde gevallen een goede uitwerking hebben, maar ik geloof dat het in vele andere evenzeer verkeerd kan werken op het kind in questie. Bovendien vind ik het altijd pijnlijk, dat door zulk tracteeren van een groot aantal personen de ongelijkheid van financieele draagkracht van het eene kind en het andere zoo sterk naar voren treedt. Voor sommige gezinnen zal n.1. ook de geringste extra uitgave feitelijk onmogelijk of althans een groote opoffering zijn. Voor andere beteekent een royaal presenteeren van een meer kostbare versnapering geen merkbare uitgave.

Maar bovendien wil ik niet, dat kinderen op school! leeren snoepen; noch dat hun door het gebruikelijke krijgen van „lekkers" en cadeaux onbewust de gedachte wordt gesuggereerd, dat lekker eten en iets krijgen, toch maar de meest van-zelf-sprekende middelen zijn om gelukkig te zijn.

Wel wenschen we, als we 't toevallig hooren, dat iemand jarig is, hem of haar hartelijk geluk toe in het komende levensjaar, maar dan gaan we meteen aan het werk. De viering van zoo'n feestdag laten we geheel over aan het gezin. Dan komt zeer vaak een groepje van de werkers bij de jarige op visite en wordt iets van het

15 Kindergemeenschap.