Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de allerbeste ervaringen hadden we wel onlangs (in Juni '34) met ons „Vaarkamp" op de „Prins Hendrik", oorspronkelijk het opleidingsschip van het „Onderwijsfonds voor de scheepvaart." Drie weken lang hebben we toen met ons veertigen gevaren. Het grootste deel van ons gezelschap sliep op matrassen die iedere avond op het dek, onder een tent werden uitgespreid, en die overdag werden opgeborgen. De kinderen zorgden voor de maaltijden, het afwasschen, het schoonhouden van het schip en deden de wasch.

We gingen via Dordrecht, Zijpe, Veere naar Gent, bleven daar een dag of drie en kwamen via Wemeldmge, Rotterdam, Gouda, Brasemermeer, Haarlem, IJmuiden, Amsterdam weer in Utrecht terug.

Als ik over deze drie kampen zou gaan vertellen, zou ik alleen hierover een heel boek kunnen vullen. Het is enorm, zóó veel als wij in die tijden beleefd en ervaren hebben. Ik mag er eenvoudig niet aan beginnen, hoezeer 't mij ook tegen de borst stuit, te zwijgen over datgene, dat tot de meest levendige herinneringen van ons allen behoort. Wat een schat van ervaringen heeft die boottocht alleen ons al niet gegeven! Onze kennis en ons inzicht op allerlei terrein zijn verrijkt,3) ons gemeenschapsleven is verdiept.

het Veiligheidsmuseum, het Koloniaal Museum, het Aquarium, en niet te vergeten in de Stadsschouwburg een opvoering van „de Wyze Kater" met Jan Musch in de titelrolI

. S^ ^Sen we o.m. in Lekkerkerk de aalscholverkolo¬

nie; in Zierikzee de paardenmarkt; in Veere de Schotsche huizen; in Middelburg het stadhuis en de abdy'; in Gent het schitterende Schoolmuseum van Thiery, de halle Belfort, St. Baafs met „de aanbidding van het Lam", het kasteel 's Gravesteen, St. Baafs abdy', een azaliakweekerij (in St. Amandsberg), het Scheepvaartmuseum, het Klein Begynhof, een ysfabriek; in