Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII. DE KOMENDE KINDERGEMEENSCHAP (het uitbreidingsplan).

„Dat is nu allemaal wel heel aardig" zal men zeggen, „en die kinderen hebben daar wel een gelukkig leven, maar de Werkplaats is een luxebedrijf. Al dat moois kan nooit binnen het bereik komen van alle kinderen: het zal blijven een interessant experiment waarvan eenige tientallen kinderen profiteeren, maar voor groote uitbreiding en algemeene toepassing is deze werkwijze ongeschikt."

Ik geloof niet, dat zij die zöo spreken gelijk hebben.

Integendeel, ik ben vast overtuigd, dat wij volwassenen, als w ij het willen, in staat zullen zijn, binnen betrekkelijk korte tijd, opvoeding en onderwijs van de soort zooals boven is beschreven mogelijk te maken voor alle kinderen.

Ik zeg met opzet: „van de soort" en ik wil het hier nogmaals uitspreken, dat ik geenszins bedoel, wat ik geschreven heb over ons werk, aan te dienen als een methode die in dezelfde vorm moet worden nagevolgd. Het gaat alleen om een bepaalde instelling en eenige fundajmenteele zaken. De uitwerking zal in verband met plaatselijke of andere bestaande toestanden zeer verschillende vormen kunnen aannemen. Alleen is het wel mogelijk, dat verschillende werkwijzen, die zich bij ons als praktisch en afdoende bewezen hebben, ook elders met profijt zullen kunnen worden toegepast.

Daar mij dikwijls de vraag wordt gesteld, hoe ik mij de uitbreiding van het werk denk, toegepast op een grooter aantal kinderen, zooals we die in onze steden da-

i