Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo'n paviljoen dan eenzijdig op die ééne vakgroep zou geconcentreerd worden: de andere vakgroepen zouden er alle tot hun recht komen, maar het zou alleen gaan om een accent op die eene vakgroep.

In het „oranje" paviljoen zou het meeste zorg besteed worden aan de laboratoria voor natuur- en scheikunde, aan het instrumentarium voor deze vakken, kosmografie, sterrenkunde, mechanica enz. Daar zouden dan zij die voorbestemd zijn voor de studie in de natuurwetenschappen een omgeving vinden, die hen zou in staat stellen te studeeren en te experimenteeren naar hartelust.

De geschiedenis-typen zouden natuurlijk in het „roode" paviljoen terecht komen, waar de meest uitgebreide bibliotheek en ook de schema's, overzichten en andere hulpmiddelen voor het geschiedemsonderwijs en de studie van de staatswetenschappen zouden worden ondergebracht.

Wellicht zou in een „wit" paviljoen speciale aandacht aan de paedagogie gewijd kunnen worden, zoodat toekomstige „medewerkers" (onderwijskrachten en opvoeders) hun voorbereidingsjaren daar met anderen van gelijke aanleg, en die dezelfde toekomstplannen hebben, zouden kunnen doorbrengen.

Wat de laatste twee paviljoens betreft, daarvoor zou ik nu nog geen plan durven maken. Ik zou deze voorloopig nog in reserve willen houden en de bestemming er van door de ontwikkeling der dingen willen laten bepalen. Het lijkt mij heel goed mogelijk, dat een van deze beide zou worden bestemd om tijdelijk die werkers op te nemen, die nog niet geheel vrij kunnen werken; met de bewuste bedoeling, dat zij dan na er een tijdlang gewerkt te hebben naar een van de gewone, vrije paviljoens zou-