Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrichten. En dat niet alleen: wij weten hoe de gedachte „l'imprimerie dans 1'école" in Frankrijk heeft veld gewonnen en hoe ook in andere landen het zetten van drukwerk, om zuiver paedagogische redenen, sterk wordt aanbevolen en in moderne scholen beoefend.

In een ander paviljoen kan als speciale tak van handenarbeid misschien de kleeding worden ondergebracht. Daar zullen kleeren kunnen worden gemaakt en versteld, gewasschen en gestreken; en ook schoenen gerepareerd. Naaimachines, eenvoudige wasch- en strijkmachines zullen dan daar worden neergezet.

In een van de paviljoenen zal een klein bakkerijtje moeten komen, waar het noodige brood gebakken zal kunnen worden.

Mijn bedoeling is, zooals reeds gezegd, dat zulk werk zal dienen om de medewerkers, die hun heele tijd en kracht aan de kinderen geven, en die geen andere bron van inkomsten hebben, in staat te stellen hun arbeid te blijven geven. Tevens om werkers, die anders niet zouden kunnen blijven „door-leeren", in staat te stellen tot hun 18e jaar in de Werkplaats Kindergemeenschap te blijven, om zich op allerlei terrein te ontwikkelen en zich voor het leven en zijn werk voor te bereiden. Als ouders hun kind op zijn 14e jaar „van school" zouden moeten nemen om hem wat te laten verdienen, zou de W. K. B. hun met groente, aardappelen, vruchten, brood, kleeding, wasschen-van-kleeding, ja zelfs misschien met eieren en zuivelproducten kunnen helpen.

En dat zou mooi zijn, want feitelijk moet (althans dat is mijn overtuiging) elk kind minstens tot zijn 18e jaar zich kunnen voorbereiden voor zijn levenswerk, door zijn gaven op elk terrein te ontwikkelen. En op deze manier moet dit dunkt mij mogelijk zijn, als wij het wil-