Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droogde schaal, waaruit eenmaal de nieuwe gemeenschap zich zonder geweld of pijn zal kunnen bevrijden, evenals de vlinder uit de pop. *)

Eén belangrijke vraag moet ik hier nog bespreken: Men zegt vaak, dat zulk werk als dit staat of valt met degeen die het opzet en het dan dikwijls door zijn persoonlijkheid draagt. En men vraagt mij dan, of ik geloof, dat de leiders en leerkrachten voor zoo'n Kindergemeenschap, en nog wel meerdere zulke complexen, te vinden zullen zijn. Mijn overtuiging is, dat ze niet gezocht zullen hoeven te worden, maar dat ze zichzelf zullen melden. Wel geloof ik, dat de ideale leiders en leerkrachten pas zullen komen uit de fangen van hen, die zelf in de Kindergemeenschap gevormd zijn, maar ik twijfel er geen oogenblik aan: er zijn honderden leerkrachten, lieve en wijze menschen, in de gewone scholen, die er alleen blijven omdat er niets anders is, maar die door hun geheele karakter en persoonlijkheid voor dit nieuwe werk geschikt zijn, en dankbaar zouden zijn, als zij er zich aan konden geven. Ook zijn er geloof ik velen, die de leiding

*) Enkele jaren geleden werkte ik dit stelsel, dat ik genoemd heb „m e t a m o r p h i s m e" uit in verband met de toenemende werkloosheid. Ik wendde mü toen allereerst tot de burgemeester van de plaats mijner inwoning, juist omdat ik geloof, dat vruchtbaar werk zal ontstaan door de samenwerking van hen, die zich door hun wereldbeschouwing verhouden als twee tegengestelde polen. Door het feit, dat zoowel hü als ik in het plan medewerkte, ontstond dan ook dadelijk belangstelling in allerlei kringen van de bevolking en werden in enkele weken belangrijke toezeggingen aan steun en medewerking ontvangen. Het was alleen doordat geen technische leider zich aanbood, dat wü, die door het werk van de Werkplaats geheel in beslag genomen werden, het plan voorloopig moesten opgeven.