Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gie of ritueel, geen Wet, geen hemel en geen hel, geen „verlossing-door-het-bloed", geen Bijbel als onfeilbaar „woord Gods" ....

Het lijkt wel of alles wat het gebouw des geloofs. in stand hield, is omvergehaald.

En toch .... het eigenlijke staat nog: het innerlijk beleven in de stilte van ons hart van de teere dingen die het wezen altijd zijn geweest voor de geloovige, die Jezus lief heeft, ze zijn niet aangeraakt.

Ook als al die brokstukken van de tempel van het oude Christendom om mij heen verspreid liggen, doordat de tand des tijds hen vallen deed, dan nog kan ik bidden tot mijn hemelsche Vader, kan ik „geheimen omgang vinden" met Hem!

Jezus Christus zelf staat ongebroken en wacht tot zijn gedachte, die bij alle volkeren en rassen in de harten leeft, zich uiten gaat.

En bij de kinderen zal dit het eerst gebeuren, want zij weten het, als van-zelf-sprekend, dat er niet hooger is dan de Liefde die zich geeft; die desnoods onrecht draagt, en zegent wie vervloekt.

Jezus wist dit toen hij zei: „Laat de kinderkens tot rnij komen, en verhindert hen niet, want derzulken is het hemelsche rijk."

Het Neo-Christendom zal als een Phoenix opstijgen uit de asch van het oude.

In zijn relativisme en zijn onbeperkte verdraagzaamheid zal het spreken tot de duizenden die thans in hun teleurstelling en geestelijke honger zich in nietswaardige beuzelingen trachten te verstrooien. En in zijn duidelijke richting-bepalende eischen zal het streng disciplineeren hen die zich onder zijn vaandel stellen willen.

In alle landen en kringen, thans verdeeld door muren