Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij doen beter, bewust te trachten hen niet te stuwen in een bepaalde richting, maar de sfeer en de omstandigheden zoo te maken, dat wat in hen woelt en werkt en opstreeft de meeste kans krijgt zich vrij te ontplooien. j| Wanneer wij hen laten opgroeien in onbevangenheid, j; en volledige erkenning van het belang van anderen, in j een ongedwongen sfeer waar liefde heerscht, dan zullen zij zeker eenmaal uit zichzelf hem ontdekken; in hem de leider, de held herkennen, die als concrete manifestatie het centrum van hun leven zijn en blijven kan.

Dan zullen zij als een stil geheim de vereering voor hem in hun hart omdragen.

* * &

En dan ... zal hij-zèlf hun eenmaal leeren dat zij daar niet mogen blijven staan: dat zij niet mogen blijven noodig hebben die stut van een concrete manifestatie, maar dat zij, als zij geestelijk volwassen zullen zijn, ieder in eigen binnenste, de volle vastheid en vervulling zullen moeten vinden.

Zooals Jezus het aan zijn discipelen zeide: „het is u nut dat ik wegga", zoo zal hij het hun zeggen: „Noemt u niet langer naar mij, maar weest slechts mensch!"