Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij gebeurde. Ik zie zelfs de plaats waar ik „Een Zwerver Verliefd" voor het eerst las —een kaal studievertrek in een kostschool— met een pijnlijke duidelijkheid voor me. Mijn genot begon met een beHemming, zooals alle jonge menschen kennen, wanneer zij onvoorbereid tegenover iets heel moois dat nieuw voor hen is, geplaatst worden. Tegenover dit stralende proza stond ik hulpeloos beschroomd, en mijn houding was in mijn gevoel dezelfde als die, welke ik toen aannam in het gezelschap van jonge meisjes, waar ik mij onweerstaanbaar toe aangetrokken voelde, maar die mij niettemin een lichten, prikkelenden angst inboezemden en mij links en zwijgend maakten.

Toen ik het boek, trillend van ongeduld en bevangen in een aarzeling tusschen vreugde en vrees, uitgelezen had, stond ik aan den rand van een diepe, schemerende leegte: een stuk verleden was in het niet verzonken.

Ik had vóór „Een Zwerver Verliefd" al heel wat boeken ter hand genomen! Toen

Sluiten