Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loos, al wat het toeval in mijn nabijheid bracht. In die vijf jaar, van 1900 tot 1905, heb ik een bonte en wilde belezenheid opgedaan, waar ik de waarde zeker niet van overschat en waar dan ook niet veel van overgebleven is; maar welke toch ook weer niet gansch en alzonder beteekenis voor mij is geweest. Op die wijze heb ik een vasten grond gelegd, waar ik later met een gevoel van rust en veiligheid op kon voortbouwen, toen de koortsachtige, stuurlooze nieuwsgierigheid zich langzamerhand verdichtte tot een belangstelling, welke bewust naar zeer bepaalde doelen uitging. De lezing van „Een Zwerver Verliefd" nu bracht den beslissenden en algeheelen ommekeer in mijn geestelijk bestaan. Ik kreeg daardoor een inzicht in het chaotische van mijn kennis en in de hopelooze verwarring der waarden, waar ik tot dusver in geleefd had. Ik begon te begrijpen dat er, litterair gesproken, goed en slecht bestond; terwijl ik die woorden nog alleen maar aan zedelijke onderscheidingen gehecht had.

Sluiten