Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip en het systeem van voorkeuren waar dat op berust, definitief bepaald. Zulk een vroege gevoelsgemeenschap is sterker dan de rede en blijkt bestand te zijn tegen alle evolutiën van den geest. Terwijl in den loop der jaren zich, door tal van bruske overgangen heen, mijn belangstelling in een gansch andere richting ontwikkelde en terwijl ik nü eigenlijk, theoretisch gesproken, zoo ver mogeüjk van Van Schendel's levensvorm en van Van Schendel's aesthetica verwijderd zou moeten zijn, is mijn liefde en Tbewondering voor zijn werk, en het besef van mijn verbondenheid daarmede, geenszins gewijzigd. Arthur van Schendel is een onverwoestbare constante geworden temidden van de vele veranderingen, welke ik heb doorgemaakt en nog doormaak. Hij staat als een vuurtoren op een rots in zee. En die bestendige aanwezigheid geeft mij in de brandende onrust, een heerlijk sentiment van veiligheid en vertrouwen in de toekomst. Nu, na dertig jaar, herhaalt de geschiedenis zich.

Sluiten