Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van stijl als in detextinterpretatie,het is hier en daar kinderachtig in den slechten zin des woords; maar het is niettemin in zijn geheel een verrukkelijke getuigenis van bewondering en liefde. Het manuscript van Stuvel heeft mij over veel teleurstellingen getroost. Het toont mij, dat er nog jonge menschen zijn, die niet hun tijd en hun enthousiasme verdoen aan verachtelijke politieke spelletjes; maar zich, met de mogelijkheden waarover zij beschikken, wijden aan de hoogste aangelegenheden van den geest. De studie van Stuvel bevat in aanleg veel goeds. En nu hij bezig is met zijn oorspronkelijken opzet geheel om te werken en vut te diepen, is het zeer wel mogelijk dat hij er, na verloop van tijd, in slaagt ons de eerste volledige monografie over dezen schrijver te schenken. Ik herinner mij ook nog heel goed met welk een wild, heerlijk, jongensachtig enthousiasme (dat een van zijn beste en bekoorlijkste eigenschappen uitmaakt) H. Marsman zich over Arthur van Schendel en het „Fregatschip" uitte. En toen de tèn-

Sluiten