Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonstelling aan Van Schendel gewijd te Rotterdam geopend werd, bestond verreweg het grootste deel der bezoekers uit zeer jonge menschen, uit schoolkinderen. Zelden gaf de aanblik van een zaal mij zooveel vreugde en geruststelling: een kunstenaar die ieder nieuw geslacht aan zich bindt door een drift, welke hij altijd weer weet op te wekken, maakt een mooie kans op, wat wij met onze menschelijke zelfoverschatting de onsterfelijkheid noemen. Men heeft mij weieens gevraagd: „Hoe is het toch mogelijk dat, tusschen tallooze schrijvers van goeden wille en met talent, die in een paar jaar zoo verouderd zijn, dat wij hun werk nog slechts omderwille van de historische merkwaardigheid lezen kunnen, Arthur van Schendel zich in zijn volle frischheid, in zijn volle waarde als mensch en kunstenaar wist te handhaven; hoe komt het, dat hij, die in 1905 de goede lezers zonder voorbehoud overtuigde met „Een Zwerver Verliefd"; in 1930, dus vijf en twintig jaar, een kwart eeuw, later, toen „Het Fregatschip Johanna-Maria" uitkwam,

Sluiten