Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden voor hen die het absolute zoeken, hier beneden speelt zich hun zielige tragedie af; maar tenslotte wordt voor hen toch een haven vrijgemaakt. Zij genezen van hun menschelijke ellenden door het onwankelbaar vertrouwen op de volkomenheid en de tijdeloosheid, waar zij die liefhebben, in bestendigd zullen worden. Het geheim van Van Schendel's onaantastbare jeugd ligt dus waarlijk hierin: in zijn diepe, hartgrondige minachting voor den tijd* Hij weet immers dat hij de sterkste is, dat de ziel overwint en dat Chronos, ondanks zijn wild misbaar, altijd aan het kortste eind trekt.

Alleen een arbeid, welke voltooid wordt in zulk een woordloos en onherroepelijk vertrouwen op de eeuwigheid, heeft kans om zijn maker te ovedeven. Wie opgaat in het oogenblik zal met het oogenblik vergaan en van zijn woorden blijft geen herinnering achter.

Het oeuvre van Arthur van Schendel, van „Drogon" af tot „Herinneringen van een Domme Jongen" is gemaakt van het be-

Sluiten