Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat: de twee-eenheid van mysterie en duisternis beantwoordt nog slechts aan de behoefte van hen die leven bij voor de hand liggende schijnwaarheden. Wie wat hooger eischen stelt, wordt sterker getroffen door het geheimzinnige in een zonnigen lentemorgen, als de wereld stralend openligt en zingt, zonder ons te verklaren hoe dit veelvuldige leven ontstaat, waar het op uidoopt en welk doel hetgegevenis. Zoo zijn ook menschen, die ons met een .conspiratiegezicht en wonderlijke manieren trachten te doen gelooven, dat hun leven diepe verborgenheden rijk is, niet boeiend, want wij doorzien te spoedig hun kinderlijke opzet. Ik stel meer belang in hen, de weinigen, die doodgewoon een helderen en doorzichtigen staat voeren; die niets versteken omdat zij er geen prijs op stellen om zich anders voor te doen dan zij zijn en die toch, in hun oogopslag, in hun natuurlijke gebaren verraden, hoe zij in verbinding staan met werelden, waar wij geen toegang hebben, hoe zij dingen weten, zoo hoog en zoo wonderlijk, dat wij er het bestaan niet van vermoeden. , _,

Sluiten