Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot dezulken behoort Arthur van Schendel.

Wie niet gewend is met toovenaars en wijzen te verkeeren en hem, zonder te weten wie hij is, in zijn dagelijksch leven gadeslaat, merkt werkelijk niets bijzonders aan hem op, dan alleen een rood dasje, als niemand het draagt en dat hij tot een onafscheidelijk attribuut, een herkenningsteeken, gemaakt heeft.

Voor het overige ontmoet de oppervlakkige bezoeker een bedaarden en bedachtzamen Hollander van goeden huize, zeer aan zijn vaste gewoonten en aan zijn parapluie gehecht, en die rustig en weloverwogen spreekt. Deze Van Schendel bezit ook in hooge mate den zin voor afgeslotenheid, welke ons volk kenmerkt. Hij leeft, opgaande in zijn gezin en zijn arbeid, omringd door de vriendschap van enkele getrouwen binnen zijn cirkel, zonder meer dan strikt noodig is in verbinding met de buitenwereld te treden. Tegenover nieuwe verschijningen is hij, zijn aard volgende, hoffelijk, zonder zich te geven en zonder

Sluiten