Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich niet van onze poovere woorden Van bedienen, omdat die daar niet voor gemaakt zijn en zouden breken. Daar staat tegenover, dat hij zich met hart \ en ziel aan het tijdelijke en futiele wijdt in de uren, waarin dit erkend wordt. Dan verandert hij opeens in een vrooüjk causeur, die ook heel jonge menschen weet te boeien. Dit verschijnsel bewijst een waarachtigen levenslust, want kinderen reageeren bij intuïtie afwijzend op het negatieve. Wie in den kring der zijnen wordt opgenomen, merkt nog een anderen kant van Arthur van Schendel; een kant, welke ook in zijn litteratuur tot uiting komt, maar daarin te weinig de aandacht der kenners trok: zijn humor. Hij heeft een scherp opmerkingsvermogen, dat in nauwkeurigheid zeker niet onderdoet voor dat van de meest fameuze naturalisten. Hij ontdekt in de menschen en in de landschappen de geringste détails en hij heeft daarbij een uitgesproken gevoel voor het belachelijke en het bizarre. Maar het verschil tusschen hem en de naturalisten is, dat hij zich niet

Sluiten