Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft immer geweigerd mededeelingen te doen, deels omdat het in zijn aard ligt de openbaarheid te ontvlieden, deels ook omdat hij, die een proper schrijver wilde zijn, zelfs den schijn van reclame vermeed. En zoo komt het, dat men maar sedert kort weet, hoe hij op den vijfden Maart 1874, als zoon van een hoofdofficier van het Nederlandsen-Indisch Leger te Batavia het levenslicht aanschouwde. Maar zoo langzamerhand heeft Arthur van Schendel zonder het te wenschen, zonder er een stap voor te hebben gedaan buiten zijn weg, alléén door de deugd en de schoonheid van zijn werk, in onze litteratuur en in onze openbaarheid een positie gekregen, welke hem tot een nationale figuur maakt, tot een hooge, stille gestalte in onze vervlakte samenleving, wiens beteekenis men voelt en erkent zelfs als men niet in staat is zijn werk volledig te begrijpen. Het is dus nu zoover gekomen, dat wij aanspraak mogen gaan maken — recht hebben — op wat meer levensbijzonderheden.

Sluiten