Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als kind al komt hij naar Amsterdam. Achteraf is gebleken van welk een kapitaal belang deze periode voor zijn ontwikkeling is geweest. Indien hij niet als knaap dagen lang door de oude straatjes en stegen gezworven, niet „op het Y in bootjes veel gevaren" had, zou hij zich later niet zoo heerlijk bewust geworden zijn van zijn verknochtheid aan dè Stad en zou hij zeker niet bij machte geweest zijn om het leven, den geest en het onvergelijkelijke décor zoo onontkoombaar voor ons op te roepen, als hij het in zijn laatste boeken doet. Hij heeft van Amsterdam ook een anderen kant gekend: het Rembrandtplein, waar toen, in het reeds lang verdwenen „Mast", de jonge kunstenaars en hun zeloten zich verzamelden. Het was een tijd van gisting, bont, wild; met oneindig vele mogelijkheden, welke niet alle in vervulling gegaan zijn. Kunstenaars met groote gaven gingen er broederlijk om met schilderachtige mislukkelingen. Dichters, wereldhervormers, tooneelspelers, schilders en fakirs droomden er gemeenschappelijk van toekomstige

Sluiten