Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glorie. Hier heeft hij zijn kennis omtrent de psychologie der bohème opgedaan, welke hem later zoo wonderwel te pas kwam bij het schrijven van zijn „Verlaine". Uit een mengeling van hemeldrift en een onmacht die verbittert en opstandig maakt, van de begeerte naar schoon, zuiver leven en een volkomen gebrek aan zelfbeheersching, ontstaat die onbeschrijfelijke atmosfeer, prikkelend en neerdrukkend tezelfder tijd, welke de letterkundige koffijhuizen van alle landen en alle tijden kenmerkt. Zij die een roeping voelen, een gestelde taak mbeten volbrengen, de werkelijk belangrijke kunstenaars, die niet alleen talent maar ook karakter hebben, zijn er altijd maar kortstondig te gast. Zij vermaken zich een oogenblik op deze kermis van alle ijdelheden en gaan dan weer verder op hun hooge bestemming af. De jonge Van Schendel, die van zijn dertiende tot zijn achttiende jaar vele verzen en treurspelen geschreven had, kon zich niet lang in deze sfeer met bijkomstigheden ophouden.

Sluiten