Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen hij negentien jaar was, dus in 1893, schreef hij te Apeldoorn „Drogon", het eerste werk, dat in druk zou verschijnen. Het manuscript bleef echter ruim twee jaar zoek. De publicatie, met plaatjes van Marius Bauer, volgde pas in 1896. Dit boekje bevredigde den schrijver niet en hij bereidde zich in een periode van volkomen teruggetrokkenheid voor op een definitief stuk werk. Hij had intusschen Nederland verlaten. In 1899 vinden wij hem in Stratford-on-Avon verdiept in alles wat ook maar in de verste verte met zijn held Shakespeare in verband stond. In 1903 schrijft hij te Pwllheli (in NoordWales) „Een Zwerver Verliefd". Alles tesamen vertoefde Arthur van Schendel een Hejnejüen jaat jn Engeland, waar hij, tusschen perioden van enkel litterair werk door, lessen gaf op verschillende inrichtingen van onderwijs. Intusschen vervolmaakte hij zijn kennis van de Engelsche taal eft letterkunde; een kennis, welke hij daarna op een particuliere middelbare school te Haarlem in practijk bracht. Maar

Sluiten