Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het leeraarsambt voelde Van Schendel zich niet geschapen en al spoedig trok hij zich te Ede terug om zich geheel aan de schoone letteren te wijden. Dit verblijf buiten werd telkens afgewisseld door belangrijke reizen: Denemarken, Spanje, Palestina... waarvan we de herinneringen in zijn boeken verwerkt vinden. In 1921 verliet Arthur van Schendel zijn vaderland. Na een tijd van zwerven in Italië (met rustpoozen te Alassio en te Rapallo) vestigde hij zich te Florence. Hier bleef hij, aldoor aandachtig en ononderbroken arbeidende, tot zijn kinderen, mét het eindexamen van het gymnasium in hun zak, aan de Sorbonne wilden studeeren. Hiermede openen de drie bijzonder rijke en vruchtbare jaren te Bellevue (Seine et Oise).

Op het oogenblik is de schrijver zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden en zelfs daarbuiten.

Sluiten