Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen hinder van, omdat hij een rust in zich draagt, welke hem dag en nacht ten dienste staat. Daar kan hij de teederheden van zijn gemoed en zijn overpeinzingen in beveiligen, daar vindt hij heul voor alle vermoeienissen en troost voor alle angst. Het is daarmede juist als met het geluk: wij denken ten onrechte dat ze beide afhankelijk zijn van factoren buiten ons en daarmede bezorgen we ons noodeloos veel zorg en teleurstelling.

Het noodlot van zooveel kinderen van hun tijd — déze tijd — is, dat zij niet weten hoe zij hun stilte gebruiken moeten, dat zij bang voor hun beste bezit zijn. In een ijdele jacht trachten zij hun geweten te ontloopen; zij snakken naar rumoer en vulgaire avonturen om te vergeten, dat zij aan zich zelf, aan hun roeping en hun bestemming, ontrouw zijn geworden. Zonder hun luidruchtigheid zouden de wereldlingen van verveling, in het beste geval van schaamte, verkwijnen. De innerlijke stilte, voor den kunstenaar een bestaansvoorwaarde, de mogelijkheid voor levens vrede,

Sluiten