Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een redding en het hoogste loon, wordt door die verdwaasden nog meer dan den dood gevreesd.

Arthur van Schendel is van alle menschen mij bekend, door een dagelij kschen omgang, het innigst met zijn stilte vertrouwd geraakt. Hij brengt er het belangrijkste deel van zijn bestaan in door. En uit dit feit alleen is dan ook te verklaren, dat hij zich onder alle omstandigheden en in alle omgevingen aan zijn arbeid geven kan. Ik koester van nature een wantrouwen tegen die zich artist noemen en beweren zoo subtiel bewerktuigd te zijn, dat zij alléén maar in een bepaalde sfeer aan het werk kunnen komen. Nu spreek ik nog niet eens van de kinderachtige nukken uit een achter ons liggende periode: van de bepaalde parfums die moesten opgesnoven worden, van de bepaalde kleuren, waarin het werkvertrek gekleed moest zijn. De inspiratie, welke van buiten af moet komen en een absolute geluideloosheid behoeft om zich te openbaren, is allang naast het likeurorgel van Des Esseintes op de requisieten-

Sluiten