Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zolder opgeborgen, waar niemand meet naar deze zonderlinge herinneringen aan het symbolisme omkijkt. Een kunstenaar, die al te veel omslag maakt, imponeert ons niet meer. De ware broeders herkennen wij niet aan uiterlijke teekenen, maar aan de electriciteit welke van hen uitstraalt.

Zelden echter ontmoet men iemand, die zóó geheel vrij staat tegenover alle wereldsche belemmeringen als Arthur van Schendel; die zóó superieur de feiten naar eigen wil scl^ikt, of als hem dat beter van pas komt, ontkent. In Bellevue beschikte hij beneden over twee groote kamers en suite, 's Avonds om een uur of negen zette hij zich in één daarvan aan tafel. Niet aan een schrijftafel met de vele fraaie attributen des schrijvers, monumentale inktkokers, brievenwegers, glazen linealen, vloeirollen en ander speelgoed voor groote menschen; maar aan de gewone ovale eetkamertafel, waar we zoojuist het souper aan genuttigd hadden. In het aangrenzend vertrek zaten wij gevieren druk te redeneeren of we

Sluiten