Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernederen. En hij doet ons, ook al weten wij dat niets menschelij ks hem vreemd is en al blijft hij onder alle omstandigheden de eenvoud zelve, toch nooit vergeten, dat Eiij ons een hooge eer bewijst door wek zijn reizen in de bovenwereldsche contreien tijdelijk onderbrekend, een wijle onder ons te willen verkeeren.

Men heeft zich dikwijls verbaasd over de geregelde productie van dezen schrijver en over den rijkdom daarvan; terwijl toch de kwaliteit wijst op grondige voorstudie, lange overpeinzingen en een rustige, weloverwogen uitvoering. Voor dit alles is tijd noodig. En het is dan ook alléén mogelijk om een oeuvre van zulk een omvang en soliditeit op te bouwen door een ononderbroken werkzaamheid. Arthur van Schendel gunt zich de rust en de ontspanning, welke het menschelijk gestel strikt noodig heeft; voor het overige werktdiij. Zonder overdrijving kan men zeggen: dag en nacht.

Daar is allereerst de documentatie, welke voor vele van zijn boeken jaren van ern-

Sluiten