Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stige, diepgaande studie vereischte. Dit historisch onderzoek werd nog bemoeielijkt door 's schrijvers reizend leven, waardoor niet ten allen tijde de bronnen binnen zijn bereik lagen. Zelfs met de ongewone gaven van Arthur van Schendel kan men zich niet zonder langdurige en nauwkeurige preparatieven aan het schrijven van „Het Fregatschip Johanna-Maria" zetten. Boeken als „Jan Compagnie" en „De Waterman" eischen een wetenschappelijke scholing, waar de gewone lezer zich geen voorstelling van kan vormen, omdat de schrijver met een kieschheid welke hem kenmerkt en siert, alle sporen van zijn voorstudie heeft uitgewischt. Wij hebben hier te doen met romans, met letterkundige kunstwerken, en niet met historische onderzoekingen. Waar de historicus zijn geweten en zijn goede trouw toont door de uitvoerige vermelding van zijn bronnen, behoort de kunstenaar juist te zorgen, dat wij niet van het resultaat afgeleid worden, doordat wij zien hoe hij er toe geraakte. Een werk van kunst is een fenomeen, dat

Sluiten