Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij zooals het zich aan ons voordoet moeten aanvaarden. Alle overblijfselen van de voorbereiding zouden de werking van het voltooide verstoren; zooals men van een bouwwerk geen indruk kan krijgen, zoolang de stellingen er nog omheen staan. De voetnoten maken de trots van zoo menig geleerde, de waarde van zoo menig wetenschappehjk geschrift uit. Die zelfde aanteekeningen heeft ook de romancier in zijn cahiers moeten neerschrijven. Hij plaatst ze echter niet onderaan zijn bladzijden, omdat hij ze verwerkt heeft en omdat ze daardoor geheel in zijn constructie zijn opgelost.

Van Schendel is voortdurend met het verzamelen van historisch materiaal bezig. Hij brengt alles wat hem wetenswaardig voorkomt, wat hem treft en boeit, in een uitvoerige documentatie bijeen. Niet alléén met het oog óp het boek dat binnenkort gemaakt zal moeten worden, maar ook ten bate van plannen, welke in de toekomst schemeren. Want hij bezit het gelukkig vermogen om ver in den tijd vooruit te zien.

Sluiten