Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl bij aan een roman bezig is, voorvoelt hij wat er nog op verwezenlijking wacht. Aldus werkt hij, althans in den geest, immer aan verschillende opzetten tegelijk.

In den chaos van ervaringen, gevoelens, vermoedens en feitelijke gegevens vormen zich telkens verbeeldingskernen. En uit die kernen groeien, in een bijna altijd langdurig wordingsproces, zijn boeken. Toen hij zich aan het noteeren van „Het Fregatschip Johanna-Maria" wijdde, lagen in een verschillende staat van ontwikkeling, „Jan Compagnie" en „De Waterman" reeds langzaam te rijpen.

Als hij begint te schrijven, heeft het geheel, meestal tot in de geringste details, zijn vorm al gekregen. Hij beschouwt het dus slechts als de verzichtbaring van een opbouw, welke in den geest reeds gansch en al voltrokken werd: zijn geheugen en zijn concentratievermogen grenzen aan het wonderbaarüjke. Het vastleggen der teekens wordt op die manier gereduceerd tot een mechanische functie van secundair be-

Sluiten