Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- lang: vóór hij het werktuig ter hand neemt is het eigenlijke werk al voltooid. Dit zeldzame vermogen strekt zoo ver, dat de vijftig verhalen, welke in de „Herinneringen van een Domme Jongen" verzameld worden, alle reeds hun definitieve gestalte gekregen hadden, voor hij met het neerschrijven begon. Hij was alleen daar-

v door in staat deze ongeloofelijk bonte serie van vijfhonderd bladzijden druks, rustig achter elkaar af te doen, als ware het bureau-arbeid. En hij heeft mij zelfs in ver- v trouwen meegedeeld, dat er nog vijftig verhalen en parabelen, welke hij ook reeds alle ként, in hem wachten om geformuleerd te worden, zoodra een nieuwe roman, die zich onweerstaanbaar naar boven dringt, af zal zijn.

Van de geestkracht welke deze werkwijze eischt, kan men zich moeilijk een juist begrip vormen. Er is een intellectueele discipline voor noodig als bijna niemand die verwetven kan en een memorie als slechts aan enkele uitverkorenen gegeven is; maar bovendien moet de schrijver het vermogen

4

Sluiten