Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezitten om in een ononderbroken contact te blijven met de werelden, welke hij zelfgeschapen heeft en die voor hem wezenlijker zijn dan de kleine realiteit, waar wij zonder reden zoo prat op gaan. Hieruit volgt vanzelf de tweede verklaring van het feit dat Van Schendel op ieder uur van den dag en waar ook werken kan. Ik heb hem zien schrijven, gelijk ik reeds vertelde, temidden van het strandgewoel, in een drukbevolkt café, in een huis waar het leven ongebreideld zijn gang ging; ik zag hem 's morgens, 's middags, 's avonds bezig. Maar bij heeft toch als allen die met tooverkrachten omgaan, een uitgesproken voorkeur voor den nacht. Hoe dikwijls ben ik niet in Florence of in Bellevue getuige geweest van het sacrosante avondritueel! Na het souper een korte rust, daarna het schoonmaken der pijpen, dat met de uiterste aandacht dient te geschieden en het punten der podooden dat bezorgd wordt of er het eeuwige zieleheil van afhangt; en om een uur of half tien begint de arbeid, die niet zelden tot een uur

Sluiten