Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in zijn werk niets te bespeuren. Het ik en de wereld zijn voor hem nooit vijanden en nooit tegenpolen geweest. Hij putte in zijn metaphysische zekerheid de kracht om het aardsche leven onvoorwaardelijk te aanvaarden, en door die aanvaarding (die het hoogste getuigenis van liefde is) zuiverde hij het tot een bovenaardsche duurzaamheid.

De verheven angst is de drijfkracht van den romanticus. Het bestaan van Arthur van Schendel, die zich daar de klassieke mensch bij uitnemendheid in toont, wordt gedragen door een ongeformuleerd, maar positief Godsvertrouwen, En waar de romantische tragiek culroineert in de opstandigheid, daar vinden wij bij Van Schendel het tragische/verstild in de onderwerping aan de Bestiering. Men heeft dezen schrijver herhaaldelijk verweten, dat hij niet hartstochtelijk en niet openhartig genoeg was. Men misprees zijn gedempten toon, de al te sierlijke buiging van zijn proza, de regelmatigheid van zijn polsslag. Zij die dit deden, bleken niet in staat te zijn de'dra-

Sluiten