Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matische spanning te voelen in een leven dat zich zonder misbaar onderwerpt aan het noodlot. Brouwer uit „Het Fregatschip Johanna-Maria" is een groote, warme menschenfiguur, ook al uit hij zich niet in breede en luide revolutionnaire tiraden. En zijn ondergang verbeeldt de samenvatting van de ellende van honderdduizend levens, die opbranden in de hunkering naar het Geliefde Voorwerp, om als zij het eindelijk ontvangen hebben te beseffen, dat het van geringe waarde is en gedoemd om tot stof te vergaan.

Tegenover de romantische voorstelling van den mensch, welke alle mogelijkheden tot geluk en ongeluk In zich draagt, wiens bestaan dus uitsluitend van binnen uit bepaald wordt door een constellatie van krachten, welke te samen de persoonlijkleid vormen en waar men een onbeperkte lutonómie aan toekentJ staat de klassieke Ipvatting, welke het Noodlot erkennende, uitgaat van een bestemming welke van puiten af beschikt en geleid wordt. |n het eerste geval ontstaan de conflicten

k S -

Sluiten