Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit /een besef van onmacht tegenover de eigen verborgen zielsdriften; in het tweede geval uit een besef van onmacht tegenover de verborgen hoogere machten. Het is niet noodig om deze tegenstelling verder uit te werken. Wie het werk van Arthur van Schendel kent, vindt er bewijzen te over in voor de houding, welke hij van nature en van den beginne af aanjoegen de romantische strooming van zijn tijd heeft ingenomen.

Het is de kracht, waarmede reeds in „Drogon" de noodlotsgedachte wordt bezield, welke dit boek zulk een merkwaardige beteekenis voor onze litteratuur geeft. Wanneer men, na vele jaren eens zal beginnen met den herijk der waarden en vooral met het herzien der indeelingen, gaatijs men wellicht de verschijning van Vanj Schendel's debuut beschouwen als het eer-| ste feit, dat aantoonde hoe, naast de zich naar een onherroepelijke decadentie voort-j ontwikkelende Nieuwe Gidsromantiek^ een radicale omwenteling in het denken er het maken mogelijk was. Men kan nog'

Sluiten