Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redekavelen over zijn persoonlijkheid, omdat dit een kwestie van smaak d.w.z. van verwantschappen is; maar over zijn litterair-historische beteekenis is men het eens: zijn optreden heeft in onze letterkunde een nieuw element gebracht. Wij kunnen de openbaringen van het noodlot in Van SchendePs Werk nauwkeurig volgen.

„Een Zwerver Verliefd", ontstaan nadat de schrijver zich in de eenzaamheid verrijkt en verdiept had, verwezenlijkte in bijna ieder opzicht wat de eersteling beloofde. En terecht mocht Albert Verwey in zijn magistrale studie uit 1905 over dit boek dan ook opmerken: „door de mijmeraar Tamalone toont het noodlot zijn vermogen machtiger dan door de heftige Drogon." Maar in dit leven en dus in dit werk, dat om één glanzende kern gerangschikt is, hangt alles samen. Het wordt dan ook de natuurlijkste zaak ter wereld, voor ieder die zich oprecht en innig met Van Schenders ontwikkeling bezig houdt, wanneer de schepper van de Tamalone-gestalte zich

5*

Sluiten