Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Verkine aangetrokken voelt. En het is even natuurlijk, dat hij hem als mensch en dichter vrijmaakt uit de romantische legenden door de eerste biografen om hem heen geweven en er een klassieke noodlotsfiguur van maakt. Nijhoff, met zijn gewone scherpzinnigheid, ontdekte dadelijk de originahteit en den diepgang van deze biografie, die wonderlijker avontuur verhaalt dan de meeste romans, toen hij begon met vast te stellen hoe „Van Schenders beeld van Verkine, lijnrecht ingaat tegen de anecdotevoorstelling, welke van hem een held uit een der boeken van CharlesLouis Philippe zou maken". Zoodra Arthur van Schendel een materie aanraakt, geeft hij er wonderbaarlijke eigenschappen aan. Wanneer hij een wezen in zijn verbeeldingswereld opneemt, bevrijdt hij hem van al het toevallige en onnoodige en stelt hem, begaafd met het beste wat voor ons allen is weggelegd: onze menscheüjke waarachtigheid, direct tegenover de oppermachten die ieder zijn bepalen: tegenover god en satan.

Sluiten