Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD

Het was mij, door den zeer beperkten tijd, waar ik over beschikte, niet mogelijk om méér te doen dan ik hier deed: eenige invallende bijzonderheden noteeren omtrent een schrijver, die mij zeer ter harte gaat. Ik hoop, dat een volledig overzicht van Arthur van Schendel's werkzaamheid niet al te lang op zich laat wachten. En het zal mij plezier doen als het een jong kunstenaar is, die zich tot deze taak geroepen voelt.

Sluiten