Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS VAN HET PEST- EN DOLHUIS TE ROTTERDAM.

Huisvesting der pestlijders en geesteszieken.

Op den lOen Augustus 1934 was het 25 jaar geleden, dat in de Psychiatrische Inrichting „Maasoord" der Gemeente Rotterdam de eerste patiënten werden opgenomen. De Gemeente Rotterdam nam hiermede opnieuw de verpleging der geesteszieken uit eigen gemeente op zich.

Vóórdat het stadsgesticht aan de Hoogstraat te klein werd. was zulks steeds het geval geweest.

Volgens het hieronder afgedrukte „Opschrift", (afbeelding no. 1), hetwelk indertijd voorkwam in de vensters van de Regentenkamer van het „Pest- en Dolhuis", bestond dit gebouw aan de Hoogstraat reeds in 1664.

Wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: „Waar en hoe werden vóór 1664 de Rotterdamsche geesteszieken verpleegd", dan leidt het spoor, evenals ten aanzien van

Afb. no. 1.

Opschrift indertijd voorkomende in de vensters van de Regentenkamer van het „Pest- en Dolhuis".

Sluiten