Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REFEREYN

Op De £ottri)toant grmc<@a(t-3)u?8/ ^3cft^uj>s tnUe Bol-

i;ti!'5l>nmtiiUi)tirrMni/aiino 16

Overdruk van een zich in het Gemeente-Archief bevindend gedicht, be-

n iC acu p 1 van "et °asthuls en het Pest- en

Dolhuis. (Afb. no. 10). Zie de weergave van den inhoud op pagina 46.

Verpleging,

De leiding van de verpleging was, naast het algemeene dagelijksch beheer, dat bij de Binnenvader en Binnenmoeder berustte, eveneens aan deze beide opgedragen. Zij werden bijgestaan door oppassers en oppasseressen. Vóór dat deze laatsten hun intrede hadden gedaan in den verzorgingsarbeid der pestlijders, waren het veelal de kloosterbroeders en nonnetjes, die dit zware, veel opoffering vragende werk, verrichtten. Vóór de Hervorming hadden de Celle-broeders, ook wel Alexianen of St. Alexius broeders geheeten, zich het lot der arme zieken aangetrokken. De Broederschap was ontstaan in de 15e eeuw en stelde zich tot levenstaak zieken te verplegen, de dooden af te leggen en te begraven. Zij wil-

Sluiten