Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten, en alle uitwendige middelen als pappen smeeringen ■nz. zelve aan hun verrigten en ingevalle van noodzakelijkheid des nachts bij hun waken.

Art. 9. Op elke vergadering van Heeren Regenten doen zij verslag omtrent den staat der Patiënten en doen hun Ed. alle die aanvragen en mededeelingen welke zij belangrijk en nuttig keuren.

Art. 10. Tot belooning hunner diensten zullen zij behalve voeding en bewassching genees, heel en Arzeneimengkundige hulp genieten elk vierendeel jaars Vijf en twintig Gulden en met Nieuwejaar en Kermis telken reize Vijf Gulden.

Art. 11. Ingevalle zij hun dienst willen verlaten, zullen zij daarvan drie maanden bevorens aan Heeren Regenten kennis geven.

Art. 12. Heeren Regenten behouden zich voor om in deze Instructie alle die veranderingen en ampliatiën te maken welke hun nuttig zullen toeschijnen.

Sluiten