Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waerdich elcx 200, guldens.

Waerdich elcx 150, guldens

Waerdich elcx 75, guldens

Meest in-leggen 6 Prijsen / t'samen waerdich 620 gul.

Ghemeene Prijzen

Job 6, 14 Math. 25, 40

Den tweeden wert oock twee overdeckte Coppen toegheseydt /

Mede al schoon verguldt / met twaelf-honderd gulden aen geldt :

Den derden twee silvere vergulde Coppen verbeyt / Met neghen-hondert Karolus guldens daer in ghetelt : Den vierden twee silvere vergulde Schroeven wel ghestelt /

Met Ses-hondert guldens aen Goudt ofte Silvere reaelen :

Den vijfden / en laesten Capitalen Prijs / vermeit / Van twee wel ghedreven Silvere vergulde Schalen / Met twee hondert en vijftich guldens aen geldt / daer

by te betalen : Noch voor de meeste In-leggers twee Coppen verguldt /

Met twee vergulde Schroeven al constich ghemalen / Noch een vergulden Kokielje, en Schael / al met konst vervult :

Noch twaelf Magnifycke Schroeven ghy hebben sult / Met acht-en t' sestich silvere Schalen wel ghedreven / Noch twintig Proef-Schalen daer men den Wijn uit vult /

En vier- en veertich Bier-Bekers sal men u gheven / Twintich Sleutel / en soo veel Onder-Riems daer beneven /

Met Vijf-hondert-silveren Lepels / dus zijt wel beradich / / dijn /

Denckt 't is voor ons even naesten die oock moeten leven /

Die den Armen Bermhertich is, sal Godt ghenadich / / zijn.

Liefde baert Peys. Tot Rotterdam / by Abraham Migoen.

Yselveer.

Sluiten