Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRONOLOGISCHE LIJST DER BELANGRIJKSTE

GEBEURTENISSEN UIT DE HISTORIE DER PSYCHIATRISCHE INRICHTING „MAASOORD".

15 September 1599 25 September 1609 Omstreeks 1848/1850 K. B. van 3 Febr. 1861 1896

1 Juli 1902

2 Juli 1903

14 November 1905

Juni 1907

24 Juli 1909

10 Augustus 1909

1910

1 November 1912

1913/1914

13/14 Januari 1916 1 Juli 1917

1920

21 Mei 1921

22 September 1921 31 Januari 1924

1 September 1924

28 Mei 1925 1 Januari 1926 25 November 1929 28 Mei 1930 1 Juli 1930

1933

10 Augustus 1934

Eerste steenlegging van het Pest- en Dolhuis aan de Hoogstraat.

Aanbouw van eenige kleine huisjes voor de onrustige patiënten.

Behandeling der krankzinnigen door een specialen stadsdokter, ook voor de geestesziekte.

Het Dolhuis (krankzinnigengesticht) wordt tot „Geneeskundig gesticht" verklaard.

Het krankzinnigengesticht binnen Rotterdam als zoodanig van de lijst der gestichten geschrapt. Doorgangshuis voor krankzinnigen met een beperkt aantal plaatsen. Voorstel (Verzameling 1902, volgn. 60) van Burgemeester en Wethouders tot stichting van een Gemeentelijk krankzinnigengesticht in Poortugaal; 18 December 1902 Besluit tot stichting.

Dokter W. VOS, Geneesheer-Directeur van het gesticht in Grave, benoemd.

Plannen (Verzameling 1905, volgn. 70) door Burgemeester en Wethouders aangeboden aan den Raad „Maasoord"; naam voorgesteld door den Heer BURGER; berekend op 600 patiënten, kosten geraamd ƒ 1.510.000,—; 30 HA. terrein gekocht voor / 40.000,—; 21 December 1905, dit voorstel aangenomen.

Eerste steen van „Maasoord" gelegd. Opening en bezichtiging van „Maasoord". In gebruik genomen; 13 paviljoens.

Het Dames-Comité, dat wil zorgen voor de ontspanning der patiënten, tot stand gekomen.

Wijziging der verordening: voortaan een der Wethouders als Voorzitter der Commissie en een toegevoegd Secretaris der Commissie.

Successievelijk neg 4 paviljoens in gebruik genomen; 856 plaatsen. Groote watervloed.

Het krankzinnigengesticht „Maasoord" wordt de Psychiatrische Inrichting „Maasoord" (met een aangewezen afdeeling). De Heer F. L. D. NIVARD, Wethouder, wordt Voorzitter der Commissie.

Dokter W. VOS benoemd tot Geneesheer-Directeur van het Zuider-Ziekenhuis.

Het aantal plaatsen belangrijk uitgebreid. Dokter W. VOS overleden.

Dokter J. H. PAMEIJER benoemd als Geneesheer-Directeur,

aanvaardt zijn functie.

Het zusterhuis in gebruik genomen.

De Buitendienst in Rotterdam begonnen.

Ontspanningszaal in gebruik genomen.

Het 2de Consultatiebureau van den Buitendienst begonnen.

Dokter J. H. PAMEIJER vertrekt en aanvaardt de functie

van Inspecteur bij het Staatstoezicht op krankzinnigen en

krankzinnigengestichten.

Feestelijke ingebruikstelling van de radio-installatie. Feestavond voor de bewoners van „Maasoord", ter herdenking van het 25-jarig bestaan.

Sluiten