Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

L EEN GEROEPEN APOSTEL.

1. EEN JOODSCH MAN UIT TARSEN 7

2. SAUL DE JOOD 9

3. PAULUS UIT TARSEN 12

4. DE VERVOLGER DER GEMEENTE GODS. Hand. 9 : 1, 2 15

5. DE STERKERE „ 9 : 3_5 6

6. DE OVERWONNELING "„ 9 : 6-8 24

7. DE BODE DES VREDES „ 9 : 9—19a 28

E. HET BEGIN. 1. DRIEJAREN TE DAMASKUS EN IN ARABIË. Hand. 9 : 196-25 37

2. WANTROUWEN EN TELEURSTELLING „ 9 : 26-29 40

a VIJF JAREN TE TARSEN 9:30 43

4. ANTIOCHIË 11 • 19_24 46

5. PAULUS TE ANTIOCHIË „ 11 : 25-30; 48

12 : 25

m. DE EERSTE ZENDINGSREIS.

1. HET WOORD GODS OP CYPRUS .... Hand. 13 : 1-5 53

2. DE TOOVENAAR 13 . 6-12 57

3. ANTIOCHIË IN PISIDIË: DE SYNAGOGE " 13 ; 13-43 63

4. ANTIOCHIË IN PISIDIË: ONVERWACHTE

AFLOOP 13 . 44_52 69

5. ICONIUM: VOOR OF TEGEN DEN CHRIS¬

TUS „ 14 : 1-6 72

6. LYSTRE: VERGOOD EN GESTEENIGD . „ 14-7-20 74

7. TERUG NAAR ANTIOCHIË „ 14 : 21-26 78

IV. DE VERGADERING TE JERUZALEM.

L HET JUDAÏSTISCHE VRAAGSTUK . . . Hand. 15 : 1-6 82

2. DE REDE VAN PETRUS „ 15 : 7_12 87

3. JAKOBUS, DE BROEDER DES HEEREN „ 15 : 13 90

Sluiten